Polskie Towarzystwo Ortodontyczne

Organizacja naukowa zrzeszająca lekarzy ortodontów
Efekt: Idealnie prosta komunikacja

pto1

Organizacja naukowa lekarzy ortodontów zrzesza około 1000 specjalistów w Polsce. Przygotowaliśmy platformę internetową pozwalającą na sprawne zarządzanie
i przepływ informacji pomiędzy członkami, zarządami regionalnymi a centralą.
System jest zintegrowany ze stroną www, dzięki czemu wybrane treści mogą być komunikowane szerszej grupie osób.

pto2