KIM JESTEŚMY

Działamy w obszarze usług e-biznesu, e-marketingu oraz kreacji. Łączymy wiedzę i doświadczenie
z nowymi technologiami internetowymi. Naszym celem jest wspieranie komunikacji w organizacjach.

Jesteśmy agencją komunikacji zintegrowanej. Posiadamy kompetencje programistyczne, kreatywne, marketingowe oraz wiedzę i doświadczenie w zakresie budowy skutecznych rozwiązań biznesowych.
W swoich działaniach optymalizujemy komunikację zewnętrzną i wewnętrzną firm, zwiększając tym samym efektywność działania poszczególnych obszarów.

Współpraca z nami to przede wszystkim następujące możliwości:
• Uporządkowanie i optymalizacja komunikacji na poziomie działań marketingowych, sprzedażowych oraz związanych z obsługą klienta i opieką posprzedażową
• Integracja poszczególnych działań z wykorzystaniem dostępnych narzędzi z zakresu marketingu, komunikacji i technologii informatycznych.

Wiemy, jak ważne jest partnerstwo w biznesie. Dlatego stale doskonalimy zakres naszych kompetencji, by świadczyć usługi na jeszcze wyższym poziomie.
W ciągu kilku lat działalności zbudowaliśmy również sprawdzone otoczenie biznesowe (firmy dostarczające finansowanie, firmy konsultingowe, agencje PR), dzięki którym możemy realizować złożone projekty.

powstanie
firmy
osobowy zespół
specjalistów
zrealizowanych
projektów
wykreowanych
marek
systemów identyfikacji
wizualnej
zadowolonych linii
kodu

MISJA

Jesteśmy po to aby zapewnić naszym klientom rozwój i konkurencyjność, poprzez dostarczanie im
odpowiednich jakościowo i korzystnych dla nich narzędzi informatycznych, marketingowych oraz promocyjnych.

JAK DZIAŁAMY

Budujemy swoją markę i pozycję na rynku, jako firma innowacyjna.
Nasz system wartości jest przestrzegany przez nas w sposób ciągły i bez żadnych wyjątków.
Stanowi dla nas drogowskaz we współpracy pomiędzy pracownikami oraz w relacjach z klientami.
Wartości mają na celu podnosić jakość naszej pracy i zaufanie klientów do nas.
Stanowią jeden z istotnych, konkurencyjnych wyróżników.

Profesjonalizm

Dostarczamy za każdym razem produkty i usługi w oczekiwanej przez Klienta jakości, dbając o zastosowanie najlepszych możliwych praktyk i standardów. Nasze działania opierają się na stałej współpracy z Klientem, słuchaniu i analizowaniu jego potrzeb oraz na wzajemnie uzgodnionym adresowaniu jego bieżących i przyszłych oczekiwań.

Rozwój

Nasz system zarządzania wiedzą odpowiada wymaganiom naszych klientów i jest rozwijany w oparciu o współpracę całego zespołu. Wewnętrzne dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami, ciągłe samodoskonalenie się, wspierają przekazywanie naszych najlepszych doświadczeń klientom.

Odpowiedzialność

Nasze zespoły są odpowiedzialne wykonawczo za końcowy wynik pracy dla naszych klientów. Menedżerowie projektów są odpowiedzialni decyzyjnie za całość wykonywanych prac.
Każdy członek zespołu jest odpowiedzialny za działanie firmy. Dlatego proponujemy modyfikacje i usprawnienia, które podnoszą jakość naszego działania.

Metodyki / standardy

Bezwzględnie przestrzegamy pryncypiów i systemu wartości. Wierzymy w ich znaczenie i zawsze stajemy w ich obronie. Stosujemy międzynarodowe standardy zarządzania przystosowane do naszych potrzeb. Posługujemy się optymalnymi dla naszych klientów narzędziami i technikami do wytwarzania produktów.

Otwartość

Jesteśmy otwarci na zmiany i akceptujemy konieczność ich dokonywania w celu dostarczania mierzalnych korzyści naszym klientom i doskonaleniu naszej pracy. Jesteśmy szczerzy i otwarci wobec siebie i wobec naszych klientów. Nie mając pewności spełnienia stawianych nam wymagań nie podejmujemy się realizacji projektów. Stosujemy jasne i akceptowalne przez klientów i zespół zasady pracy i współpracy.