Mały Dług

Windykacja, negocjacje i ugody online, giełda długów
Efekt: Realizacja DŁUGo oczekiwanego startupu

dlug1

Platforma jest nowoczesną aplikacją, umożliwiającą prowadzenie samodzielnej windykacji dłużników online. System rozpoznaje stan sprawy i pomaga użytkownikowi podjąć właściwe czynności prawne. Integracja z e-sądem pozwala złożyć wniosek oraz zlecić komornikowi podjęcie odpowiednich działań.
System jest udostępniany w modelu SaaS.

dlug2