Silo SMS

System do precyzyjnej wysyłki wiadomości SMS do wielu osób
Efekt: Szybko Masowo Skutecznie

silo1

Platforma jest skierowana do samorządów i organizacji pozarządowych np. ochotnicze straże pożarne. Celem jej działania jest możliwość przesyłania informacji do wielu osób o istniejących zagrożeniach i zdarzeniach wymagających szybkiego reagowania.

silo2